Komplexné riešenia vchodov od merania po kľúče

Obrázok

Už pri prvom zameraní vchodu zameriame rozmer brány, kvôli spracovaniu grafickej predlohy. Typická predloha môže vyzerať takto
Následne spracujeme v reálnych rozmeroch niekoľko alternatív možného členenia brán, presnej pozície osadenia tabla a poštových schránok. Nákres v reálnych rozmeroch zabezpečí nielen veľkú pomoc pri výbere ideálneho riešenia pre Vás, ale zabezpečí, že realizácia bude presne taká, aká je vizualizácia. Po výbere konkrétneho členenia brány a špecifikácie typu poštových schránok, a elektronických častí vchodu je spracovaná presná cenová ponuka, ktorú z našej strany nikdy nenavyšujeme.

Požiadame Vás tiež o spracovanie zoznamov mien na zvončekové tablo, na menovky na poštové schránky, na počty čipových kľúčov o upresnenie koľko pôjde z fondu opráv, koľko si budú hradiť ľudia sami.
Čipové kľúče Vám dodáme v obálkach v predstihu, aby sa stihli rozdistribuovať medzi ľuďmi, aby si mohli hneď po namontovaní novej brány a nového uzamykacieho systému bez problému odomknúť.

VCHODOVÉ BRÁNY V ČÍSLACH

Častou otázkou týkajúcou sa brán je „Pre akú bránu sa mám rozhodnúť? Plastovú? Hliníkovú? Oceľovú?
Pokúsime sa Vám napovedať vo Vašom rozhodovaní z našich skúseností.

Skúsme si spraviť jednoduchý prepočet vychádzajúci z počtu bytov vo vašom vchode.
Táto otázka napovie tomu, ako často bude brána používaná a teda na akú záťaž má byť stavaná.

Koľko bytov je vo vašom vchode?
Príklad 1:
Vchod 48 bytov
48 bytov x 3 obyvatelia bytu = 144 obyvateľov
144 obyvateľov x 3 otvorenia brány denne = 432 otvorení brány
432 otvorení brány x 365 dní = 157 680 otvorení dverí za 1 rok.
10 rokov = 1 576 800 otvorení  dverí
– pri tejto záťaži dverí odporúčame jednoznačne OCEĽOVÉ DVERE JANSEN, testované bez poruchy na 1 000 000 zavretí dverí.

Náklady na bránu s dlhodobého hladiska – vchod so 48 bytmi:
Plast
Priemerná cena brány 2200 x 2300 mm: 1640 EUR
Predpokladaná doba životnosti brány: 4 roky
Rozpočítané náklady na rok: 410 EUR

Hliník
Priemerná cena brány 2200 x 2300 mm: 1850 EUR
Predpokladaná doba životnosti brány: 10 rokov
Rozpočítané náklady na rok: 185 EUR

Oceľ
Priemerná cena brány 2200 x 2300 mm: 1960 EUR
Predpokladaná doba životnosti brány: 20 rokov
Rozpočítané náklady na rok: 98 EUR

Príklad 2 :
Vchod 16 bytov
Vchod 16 bytov x 3 užívatelia = 48 obyvateľov
48 obyvateľov x 3 otvorenia brány denne = 144 otvorení brány
144 otvorení brány x 365 dní 52 560 otvorení dverí za 1 rok.
10 rokov 525 600 otvorení dverí
– pri tejto záťaži dverí a nižšej odporúčame HLINÍKOVÉ alebo OCEĽOVÉ DVERE.

Tak teda – oceľ, alebo hliník?
Oceľ je najpoužívanejší konštrukčný materiál. Existujú materiály tvrdšie, pevnejšie, odolnejšie, žiarupevnejšie … ale žiaden nemá také vyvážené vlastnosti, – tvrdosť, pružnosť, a pevnosť vlastnosti extrémne dôležité pre vstupné brány.
Pre tieto vlastnosti tam, kde to je finančne možné a kde je vysoká záťaž brány odporúčame oceľ. Ideálne s prerušeným tepelným mostom.
Ak sa hľadá brána s prerušeným tepelným mostom bez veľkej záťaže, hliníková brána sa lepšie oplatí. Častým riešením je oceľová brána na hlavný vstup, hliníkové brány bez prerušeného tepelného mosta na zádveria a hliníkové brány s prerušeným tepelným mostom na menej používaný zadný vstup a presklenia.
Pri takomto riešení je všetko farebne zladené –  takto sme realizovali v tomto roku napr. objekt Vyšehradská 11-15, Bratislava.

Bez toho, aby sme boli príliš technický môžeme sa pozrieť na niekoľko vlastností, ktoré ilustrujú fakt, že fyzikálno- chemické vlastnosti ocele sú na vysokú záťaž oveľa vhodnejšie ako hliník:

TECHNOLÓGIA SYSTÉMU

Vo vchodovej konštrukcii sú namontované elektromagnetické zámky s vysokou zabezpečovacou silou (dvere vydržia tlak až do 600 kg). Samotný elektromagnet je osadený v pevnej časti rámu, v krídle dverí je osadený protikus elektromagnetu dorazová platnička, ktorých spojením sú dvere uzamknuté.

Aj pri násilnom otvorení dverí sa nestane, že by bola vylomená mechanická časť zámku, ako napr. jazýček pri elektrickom jazýčkovom zámku. Hneď pri prvom zavretí dverí magnety opäť uzamknú dvere.

Konkrétne prevedenie realizácie môžete vidieť tu: odkaz na galériu magnetické zámky

Elektromagnetické zámky sú ovládané operačno-pamäťovou jednotkou (OPJ) s uloženými číslami oprávnených DEK kľúčov. Operačné jednotky prešli viac generačným vývojom, konkrétny typ vám navrhneme podľa vašich požiadaviek.

Vstup a výstup z objektu  je možný po priložení DEK kľúča k dotykovej ploche, odblokovanie elektromagnetického zámku je sprevádzané zvukovou signalizáciou – piezosignalizátorom.

Jedným čipovým kľúčom po naprogramovaní je možné odomknúť ľubovoľné množstvo brán, pokiaľ sa kľúč naprogramuje do konkrétnej riadiacej jednotky.

Je ho tiež možné nainštalovať na výťahy a napr. neplatičom zablokovať používanie výťahu, ale tiež na smetiskové stojisko, ktoré môže byť tiež odomykané pomocou čipového kľúča.

Operačno-pamäťovú jednotku je možné rozšíriť aj o samostatné spravovanie databázy a teda prepojenie na váš riadiaci počítač. V tomto prípade si plnohodnotne viete programovať čipové kľúče, blokovať, či sledovať ich pohyb.

V prípade záujmu je možná aj vzdialená správa databázy teda plnohodnotné on-line prepojenie cez internet.

Operačno-pamäťová jednotka môže byť doplnená aj o funkciu hlasovacieho zariadenia.

Operačno-pamäťová jednotka DEK SIEŤ  so software BBIQ má integrovanú funkciu ČSD  časového snímača dverí, ktorý slúži na sledovanie dĺžky otvorenia dverí. Ak nie sú dvere zatvorené do nastaveného časového limitu, napr. 2 min, aktivuje sa zvuková signalizácia prostredníctvom sirény. Týmto spôsobom je možné adresne zistiť, kto nezatvoril (neskontroloval) za sebou dvere, prípadne úmyselne znížil zabezpečenie objektu proti vstupu neoprávnených osôb.

V prípade požiadavky je možné dodať protipožiarne tlačidlo, ktoré v prípade rozbitia kedykoľvek uvoľní dvere.

Všetky tieto možnosti  napomáhajú  kvalitnej správe vchodu.

PREVEDENIE

 • otváranie vchodu pomocou čipového kľúča z vonkajšej aj vnútornej strany brány
 • otváranie brány z vonkajšej strany pomocou čipového DEK kľúča a z vnútornej strany pomocou tlačidla, resp. ich kombinácia
 • inštalácia požiarneho tlačidla, ktoré pri stlačení odblokuje celý systém a tým uvoľní elektromagnetické zámky
 • možnosť povoliť alebo zablokovať otváranie el. zámku z bytových telefónov. V prípade zablokovania je potrebné po návštevu zísť ku bráne
 • pri prepojení s dvojvodičovým dorozumievacím zariadením je možnosť adresného otvárania dverí len z bytov osôb, ktorým bolo pridelené toto právo.

PRÍSLUŠENSTVO

 • nerezové madlá na dvere (matné alebo lesklé)
 • sklo – akýkoľvek typ skla podľa predstáv a požiadaviek zákazníka, najčastejšie používaným je číre vrstvené bezpečnostné sklo hrúbky 6 mm alebo 8 mm, príp. izolačné 24 mm dvojsklo
 • samozatvárače – kvalitné a elegantné samozatvárače DORMA s nastaviteľnou silou a rýchlosťou uzatvárania, nastaviteľným koncovým dorazom a tlmeným otváraním.
  Modely samozatváračov:

  • DORMA TS 72 – univerzálny samozatvárač pre dvere so šírkou krídla do 1 250 mm
  • DORMA TS 73 – univerzálny samozatvárač pre dvere so šírkou krídla do 1 250 mm
  • DORMA TS 83 – multifunkčný model samozatvárača pre dvere so šírkou krídla do 1 400 mm

DOPLNKY

 • kovové brány
 • poštové schránky
 • prepojenie zvončekových tlačidiel a elektrického vrátnika ku poštovým schránkam,
 • možnosť zatesnenia dvierok poštových schránok (predovšetkým pre vchody vo veternom prostredí),
 • rôzne produkty a služby pre komplexné riešenie vchodov.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Vo väčšine bytových domov je štandardom päťvodičový analógový systém, ktorý umožňuje vyzvonenie domáceho telefónu, komunikáciu a otvorenie dverí. Na vyzvonenie sa používali zvončekové tlačidlá a elektrický vrátnik.

Digitálny dvojvodičový systém je vysoko kvalitnou a perspektívnou alternatívou dorozumievacieho systému. Pri tomto systéme je nutná výmena všetkých analógových telefónov za nové digitálne.

Ak sa upgraduje pôvodný analógový systém za digitálny často je možné použiť pôvodné rozvody. Komunikácia je pri tomto systéme veľmi kvalitná, systém však ponúka ďalšie výhody ako napr. možnosť pripojenia k PC, prepojenie so systémom DEK sieť – elektronické uzamykanie vchodu pomocou čipových kľúčov a elektromagnetov, identifikáciu užívateľa ktorý otvára dvere z bytu – teda adresné otváranie a pod.

Dvojvodičový systém je možné dodať v štandardnom prevedení – pri každom vyzváňacom tlačidle je menovka, ako aj s číselnou klávesnicou. Toto riešenie je veľmi výhodné zvlášť pre vchody s veľkým počtom užívateľov.
Dodávame viacero druhov tabiel v rôznych prevedeniach a cenových hladinách.  Sú to preverené tablá ktoré dokážu spoľahlivo fungovať aj vo vchodoch kde je viac ako 100 užívateľov.
Niektoré z fotiek tabiel môžete vidieť tu.

DOPLNKY

 • kovové brány
 • poštové schránky
 • prepojenie zvončekových tlačidiel a elektrického vrátnika ku poštovým schránkam,
 • možnosť zatesnenia dvierok poštových schránok (predovšetkým pre vchody vo veternom prostredí),
 • rôzne produkty a služby pre komplexné riešenie vchodov.

DOPLNKY

 • kovové brány
 • poštové schránky
 • prepojenie zvončekových tlačidiel a elektrického vrátnika ku poštovým schránkam,
 • možnosť zatesnenia dvierok poštových schránok (predovšetkým pre vchody vo veternom prostredí),
 • rôzne produkty a služby pre komplexné riešenie vchodov.