Komplexné riešenia vchodov od merania po kľúče

Obrázok

Už pri prvom zameraní vchodu zameriame rozmer brány, kvôli spracovaniu grafickej predlohy. Typická predloha môže vyzerať takto
Následne spracujeme v reálnych rozmeroch niekoľko alternatív možného členenia brán, presnej pozície osadenia tabla a poštových schránok. Nákres v reálnych rozmeroch zabezpečí nielen veľkú pomoc pri výbere ideálneho riešenia pre Vás, ale zabezpečí, že realizácia bude presne taká, aká je vizualizácia. Po výbere konkrétneho členenia brány a špecifikácie typu poštových schránok, a elektronických častí vchodu je spracovaná presná cenová ponuka, ktorú z našej strany nikdy nenavyšujeme.

Požiadame Vás tiež o spracovanie zoznamov mien na zvončekové tablo, na menovky na poštové schránky, na počty čipových kľúčov o upresnenie koľko pôjde z fondu opráv, koľko si budú hradiť ľudia sami.
Čipové kľúče Vám dodáme v obálkach v predstihu, aby sa stihli rozdistribuovať medzi ľuďmi, aby si mohli hneď po namontovaní novej brány a nového uzamykacieho systému bez problému odomknúť.

Obnova bytových domov

Primárnym zameraním našej spoločnosti je komplexná obnova vstupov do bytových domov. Funkčné a estetické prevedenie vstupných priestorov je dôležité nielen pri novostavbe, ale aj pri obnove bytových domov. 


Kvalitná brána, moderné zvončekové tablo alebo videotablo, vhodný systém uzamykania, kamerový systém a poštové schránky vyrobené na mieru zvyšujú hodnotu nehnuteľnosti, ale aj bezpečnosť vo vchode. 

Príkladom našej rekonštukcie vstupov bytového domu je stavba roka 2016 bytový dom Pavla Horova 19 -23 v Devínskej Novej Vsi. 


Nie je ľahké vybrať vhodný typ brány, komunikačný systém, alebo prístupový systém, nakoľko Pokračovať v čítaní

TECHNOLÓGIA SYSTÉMU

Vo vchodovej konštrukcii sú namontované elektromagnetické zámky s vysokou zabezpečovacou silou (dvere vydržia tlak až do 600 kg). Samotný elektromagnet je osadený v pevnej časti rámu, v krídle dverí je osadený protikus elektromagnetu dorazová platnička, ktorých spojením sú dvere uzamknuté.

Aj pri násilnom otvorení dverí sa nestane, že by bola vylomená mechanická časť zámku, ako napr. jazýček pri elektrickom jazýčkovom zámku. Hneď pri prvom zavretí dverí magnety opäť uzamknú dvere.

Konkrétne prevedenie realizácie môžete vidieť tu: odkaz na galériu magnetické zámky

Elektromagnetické zámky sú ovládané operačno-pamäťovou jednotkou (OPJ) s uloženými číslami oprávnených DEK kľúčov. Operačné jednotky prešli viac generačným vývojom, konkrétny typ vám navrhneme podľa vašich požiadaviek.

Vstup a výstup z objektu  je možný po priložení DEK kľúča k dotykovej ploche, odblokovanie elektromagnetického zámku je sprevádzané zvukovou signalizáciou – piezosignalizátorom.

Jedným čipovým kľúčom po naprogramovaní je možné odomknúť ľubovoľné množstvo brán, pokiaľ sa kľúč naprogramuje do konkrétnej riadiacej jednotky.

Je ho tiež možné nainštalovať na výťahy a napr. neplatičom zablokovať používanie výťahu, ale tiež na smetiskové stojisko, ktoré môže byť tiež odomykané pomocou čipového kľúča.

Operačno-pamäťovú jednotku je možné rozšíriť aj o samostatné spravovanie databázy a teda prepojenie na váš riadiaci počítač. V tomto prípade si plnohodnotne viete programovať čipové kľúče, blokovať, či sledovať ich pohyb.

V prípade záujmu je možná aj vzdialená správa databázy teda plnohodnotné on-line prepojenie cez internet.

Operačno-pamäťová jednotka môže byť doplnená aj o funkciu hlasovacieho zariadenia.

Operačno-pamäťová jednotka DEK SIEŤ  so software BBIQ má integrovanú funkciu ČSD  časového snímača dverí, ktorý slúži na sledovanie dĺžky otvorenia dverí. Ak nie sú dvere zatvorené do nastaveného časového limitu, napr. 2 min, aktivuje sa zvuková signalizácia prostredníctvom sirény. Týmto spôsobom je možné adresne zistiť, kto nezatvoril (neskontroloval) za sebou dvere, prípadne úmyselne znížil zabezpečenie objektu proti vstupu neoprávnených osôb.

V prípade požiadavky je možné dodať protipožiarne tlačidlo, ktoré v prípade rozbitia kedykoľvek uvoľní dvere.

Všetky tieto možnosti  napomáhajú  kvalitnej správe vchodu.

PREVEDENIE

 • otváranie vchodu pomocou čipového kľúča z vonkajšej aj vnútornej strany brány
 • otváranie brány z vonkajšej strany pomocou čipového DEK kľúča a z vnútornej strany pomocou tlačidla, resp. ich kombinácia
 • inštalácia požiarneho tlačidla, ktoré pri stlačení odblokuje celý systém a tým uvoľní elektromagnetické zámky
 • možnosť povoliť alebo zablokovať otváranie el. zámku z bytových telefónov. V prípade zablokovania je potrebné po návštevu zísť ku bráne
 • pri prepojení s dvojvodičovým dorozumievacím zariadením je možnosť adresného otvárania dverí len z bytov osôb, ktorým bolo pridelené toto právo.

PRÍSLUŠENSTVO

 • nerezové madlá na dvere (matné alebo lesklé)
 • sklo – akýkoľvek typ skla podľa predstáv a požiadaviek zákazníka, najčastejšie používaným je číre vrstvené bezpečnostné sklo hrúbky 6 mm alebo 8 mm, príp. izolačné 24 mm dvojsklo
 • samozatvárače – kvalitné a elegantné samozatvárače DORMA s nastaviteľnou silou a rýchlosťou uzatvárania, nastaviteľným koncovým dorazom a tlmeným otváraním.
  Modely samozatváračov:

  • DORMA TS 72 – univerzálny samozatvárač pre dvere so šírkou krídla do 1 250 mm
  • DORMA TS 73 – univerzálny samozatvárač pre dvere so šírkou krídla do 1 250 mm
  • DORMA TS 83 – multifunkčný model samozatvárača pre dvere so šírkou krídla do 1 400 mm

DOPLNKY

 • kovové brány
 • poštové schránky
 • prepojenie zvončekových tlačidiel a elektrického vrátnika ku poštovým schránkam,
 • možnosť zatesnenia dvierok poštových schránok (predovšetkým pre vchody vo veternom prostredí),
 • rôzne produkty a služby pre komplexné riešenie vchodov.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Vo väčšine bytových domov je štandardom päťvodičový analógový systém, ktorý umožňuje vyzvonenie domáceho telefónu, komunikáciu a otvorenie dverí. Na vyzvonenie sa používali zvončekové tlačidlá a elektrický vrátnik.

Digitálny dvojvodičový systém je vysoko kvalitnou a perspektívnou alternatívou dorozumievacieho systému. Pri tomto systéme je nutná výmena všetkých analógových telefónov za nové digitálne.

Ak sa upgraduje pôvodný analógový systém za digitálny často je možné použiť pôvodné rozvody. Komunikácia je pri tomto systéme veľmi kvalitná, systém však ponúka ďalšie výhody ako napr. možnosť pripojenia k PC, prepojenie so systémom DEK sieť – elektronické uzamykanie vchodu pomocou čipových kľúčov a elektromagnetov, identifikáciu užívateľa ktorý otvára dvere z bytu – teda adresné otváranie a pod.

Dvojvodičový systém je možné dodať v štandardnom prevedení – pri každom vyzváňacom tlačidle je menovka, ako aj s číselnou klávesnicou. Toto riešenie je veľmi výhodné zvlášť pre vchody s veľkým počtom užívateľov.
Dodávame viacero druhov tabiel v rôznych prevedeniach a cenových hladinách.  Sú to preverené tablá ktoré dokážu spoľahlivo fungovať aj vo vchodoch kde je viac ako 100 užívateľov.
Niektoré z fotiek tabiel môžete vidieť tu.

DOPLNKY

 • kovové brány
 • poštové schránky
 • prepojenie zvončekových tlačidiel a elektrického vrátnika ku poštovým schránkam,
 • možnosť zatesnenia dvierok poštových schránok (predovšetkým pre vchody vo veternom prostredí),
 • rôzne produkty a služby pre komplexné riešenie vchodov.

DOPLNKY

 • kovové brány
 • poštové schránky
 • prepojenie zvončekových tlačidiel a elektrického vrátnika ku poštovým schránkam,
 • možnosť zatesnenia dvierok poštových schránok (predovšetkým pre vchody vo veternom prostredí),
 • rôzne produkty a služby pre komplexné riešenie vchodov.