TECHNOLÓGIA SYSTÉMU

Vo vchodovej konštrukcii sú namontované elektromagnetické zámky s vysokou zabezpečovacou silou (dvere vydržia tlak až do 600 kg). Samotný elektromagnet je osadený v pevnej časti rámu, v krídle dverí je osadený protikus elektromagnetu dorazová platnička, ktorých spojením sú dvere uzamknuté.

Aj pri násilnom otvorení dverí sa nestane, že by bola vylomená mechanická časť zámku, ako napr. jazýček pri elektrickom jazýčkovom zámku. Hneď pri prvom zavretí dverí magnety opäť uzamknú dvere.

Konkrétne prevedenie realizácie môžete vidieť tu: odkaz na galériu magnetické zámky

Elektromagnetické zámky sú ovládané operačno-pamäťovou jednotkou (OPJ) s uloženými číslami oprávnených DEK kľúčov. Operačné jednotky prešli viac generačným vývojom, konkrétny typ vám navrhneme podľa vašich požiadaviek.

Vstup a výstup z objektu  je možný po priložení DEK kľúča k dotykovej ploche, odblokovanie elektromagnetického zámku je sprevádzané zvukovou signalizáciou – piezosignalizátorom.

Jedným čipovým kľúčom po naprogramovaní je možné odomknúť ľubovoľné množstvo brán, pokiaľ sa kľúč naprogramuje do konkrétnej riadiacej jednotky.

Je ho tiež možné nainštalovať na výťahy a napr. neplatičom zablokovať používanie výťahu, ale tiež na smetiskové stojisko, ktoré môže byť tiež odomykané pomocou čipového kľúča.

Operačno-pamäťovú jednotku je možné rozšíriť aj o samostatné spravovanie databázy a teda prepojenie na váš riadiaci počítač. V tomto prípade si plnohodnotne viete programovať čipové kľúče, blokovať, či sledovať ich pohyb.

V prípade záujmu je možná aj vzdialená správa databázy teda plnohodnotné on-line prepojenie cez internet.

Operačno-pamäťová jednotka môže byť doplnená aj o funkciu hlasovacieho zariadenia.

Operačno-pamäťová jednotka DEK SIEŤ  so software BBIQ má integrovanú funkciu ČSD  časového snímača dverí, ktorý slúži na sledovanie dĺžky otvorenia dverí. Ak nie sú dvere zatvorené do nastaveného časového limitu, napr. 2 min, aktivuje sa zvuková signalizácia prostredníctvom sirény. Týmto spôsobom je možné adresne zistiť, kto nezatvoril (neskontroloval) za sebou dvere, prípadne úmyselne znížil zabezpečenie objektu proti vstupu neoprávnených osôb.

V prípade požiadavky je možné dodať protipožiarne tlačidlo, ktoré v prípade rozbitia kedykoľvek uvoľní dvere.

Všetky tieto možnosti  napomáhajú  kvalitnej správe vchodu.

PREVEDENIE

  • otváranie vchodu pomocou čipového kľúča z vonkajšej aj vnútornej strany brány
  • otváranie brány z vonkajšej strany pomocou čipového DEK kľúča a z vnútornej strany pomocou tlačidla, resp. ich kombinácia
  • inštalácia požiarneho tlačidla, ktoré pri stlačení odblokuje celý systém a tým uvoľní elektromagnetické zámky
  • možnosť povoliť alebo zablokovať otváranie el. zámku z bytových telefónov. V prípade zablokovania je potrebné po návštevu zísť ku bráne
  • pri prepojení s dvojvodičovým dorozumievacím zariadením je možnosť adresného otvárania dverí len z bytov osôb, ktorým bolo pridelené toto právo.