Komplexné riešenia vchodov od merania po kľúče

Obrázok

Už pri prvom zameraní vchodu zameriame rozmer brány, kvôli spracovaniu grafickej predlohy. Typická predloha môže vyzerať takto
Následne spracujeme v reálnych rozmeroch niekoľko alternatív možného členenia brán, presnej pozície osadenia tabla a poštových schránok. Nákres v reálnych rozmeroch zabezpečí nielen veľkú pomoc pri výbere ideálneho riešenia pre Vás, ale zabezpečí, že realizácia bude presne taká, aká je vizualizácia. Po výbere konkrétneho členenia brány a špecifikácie typu poštových schránok, a elektronických častí vchodu je spracovaná presná cenová ponuka, ktorú z našej strany nikdy nenavyšujeme.

Požiadame Vás tiež o spracovanie zoznamov mien na zvončekové tablo, na menovky na poštové schránky, na počty čipových kľúčov o upresnenie koľko pôjde z fondu opráv, koľko si budú hradiť ľudia sami.
Čipové kľúče Vám dodáme v obálkach v predstihu, aby sa stihli rozdistribuovať medzi ľuďmi, aby si mohli hneď po namontovaní novej brány a nového uzamykacieho systému bez problému odomknúť.