DOMOVÉ ZVONČEKY, DOMOVÉ TELEFÓNY

Vchodové dorozumievacie systémy pozostávajú z domáceho  telefónu, elektrického  vrátnika ktorý je súčasťou zvončekového tabla, alebo súčasťou obojstranných poštových schránok, sieťového napájača. Naša firma je autorizovaným realizátorom projektu „Bezpečné bývanie“, ktorý výrazne znižuje kriminalitu a pohyb nežiadúcich osôb vo vchode.
Jedným z predpokladov bezpečného a príjemného bývania je funkčnosť a spoľahlivosť vchodového komunikačného systému.
Pokiaľ komunikácia je nefunkčná, ľudia majú tendenciu otvárať dvere „naslepo“, bez naviazania komunikácie a zistenia toho, kto je pri dverách.

Pri všetkých tablách je možné zablokovať otváranie z bytov v prípade záujmu, čo zvýši bezpečie vo vchode. Pri digitálnych tablách je možné povoliť otváranie z bytov
len niektorým ľuďom – napr. osobám na vozíčku, alebo iným osobám, ktoré určite podľa svojich vlastných kritérií.

Zvončekové tablá

Analógové zvončekové tablá sú vo väčšine prípadov kompatibilné s existujúcimi domácimi telefónmi, ktoré sú najčastejšie analógové. Často sa pri výmene brány vymení aj tablo za nové, ANTIVANDAL tablo, ktoré je analógové bez nutnosti výmeny telefónov.
Táto výmena však nezabezpečí odstránenie pôvodných problémov s komunikáciou, ktorá je v rozvodoch a v 90 % prípadoch v domácich telefónoch. Tým vzniká potreba následne odstraňovať tieto závady.
Ak to rozpočet dovoľuje jednoznačne odporúčame vymeniť všetky domové telefóny za digitálne telefóny. Cena analógového tabla je často totožná alebo veľmi blízka cene digitálneho tabla.
Avšak digitálna komunikácia je podstatne zreteľnejšia, spoľahlivejšia, ide po dvoch vodičoch namiesto analógových 5 vodičov. Toto výrazne zníži následné náklady na servis, nakoľko vyhľadanie prípadných vád je neporovnateľne rýchlejšie ako pri analógovom systéme. Digitálny systém zabezpečuje tiež to, že naraz sa nedá vyzvoniť viac zvoncov, čo je častým neduhom „roznášačov letákov“, ktorý na analógovom table stlačia naraz aj  viac ako 10 zvoncov, aby im bolo skôr otvorené.

Dnes sa čoraz viac presadzujú tzv. antivandal zvončekové tablá, ktoré spĺňajú prísne nároky na kvalitu a odolnosť prevedenia. Sú vyrobené z nerezu, resp. z hliníkového plechu hrúbky 2 – 6 mm, ktorý je odolný voči korózii aj voči prípadnému vandalizmu. Po pochopení vašich potrieb a požiadaviek vám vieme odporučiť vhodné riešenie pre vaše domové zvončeky s ohľadom jednak na kvalitu zvončkového tabla a tiež na pomer odolnosť – cena.

Domové zvončeky

Okrem zvončekových tabiel ponúkame aj možnosť prepojenia dorozumievacieho systému k obojstranným poštovým schránkam. Zvončekové tlačidlo v prevedení ANTIVANDAL je umiestnené vedľa menovky, označujúcej meno užívateľa. Tlačidlo má postriebrené samočistiace kontakty a tesnenie proti vode. Je zapustené zarovno poštových schránok a je možné ho v prípade potreby samostatne vymeniť. K tejto alternatíve odporúčame výmenu domových telefónov za dvojvodičové.
Menovka pod poštovou schránkou je zároveň menovkou ku zvončekovému tlačidlu, čo je veľmi prehľadným riešením nielen pre poštárku.

Domové telefóny

Domové telefóny sú umiestnené v bytoch. Ich funkciou je komunikácia s človekom stojacim pri vchodovej bráne a možnosť otvárania vstupných vchodových dverí – elektrického alebo elektromagnetického zámku.

Dvojvodičové domové telefóny sú schopné vyzvoniť suseda. S prepojením so systémom uzamykania pomocou čipových kľúčov resp. bezdotykových príveskov BBIQ je možné pri použití týchto telefónov zabezpečiť adresnosť otvárania z bytov. V prípade škody vo vchode systém vie identifikovať nielen to, že bolo niekomu otvorené z bytu, ale tiež to, z ktorého bytu bolo otvorené.

Vchodové dorozumievacie systémy pozostávajú z domáceho  telefónu, elektrického  vrátnika ktorý je súčasťou zvončekového tabla, alebo súčasťou obojstranných poštových schránok, sieťového napájača. Naša firma je autorizovaným realizátorom projektu „Bezpečné bývanie“, ktorý výrazne znižuje kriminalitu a pohyb nežiadúcich osôb vo vchode.
Jedným z predpokladov bezpečného a príjemného bývania je funkčnosť a spoľahlivosť vchodového komunikačného systému.
Pokiaľ komunikácia je nefunkčná, ľudia majú tendenciu otvárať dvere „naslepo“, bez naviazania komunikácie a zistenia toho, kto je pri dverách.

Pri všetkých tablách je možné zablokovať otváranie z bytov v prípade záujmu, čo zvýši bezpečie vo vchode. Pri digitálnych tablách je možné povoliť otváranie z bytov
len niektorým ľuďom – napr. osobám na vozíčku, alebo iným osobám, ktoré určite podľa svojich vlastných kritérií.

Zvončekové tablá

Analógové zvončekové tablá sú vo väčšine prípadov kompatibilné s existujúcimi domácimi telefónmi, ktoré sú najčastejšie analógové. Často sa pri výmene brány vymení aj tablo za nové, ANTIVANDAL tablo, ktoré je analógové bez nutnosti výmeny telefónov.
Táto výmena však nezabezpečí odstránenie pôvodných problémov s komunikáciou, ktorá je v rozvodoch a v 90 % prípadoch v domácich telefónoch. Tým vzniká potreba následne odstraňovať tieto závady.
Ak to rozpočet dovoľuje jednoznačne odporúčame vymeniť všetky domové telefóny za digitálne telefóny. Cena analógového tabla je často totožná alebo veľmi blízka cene digitálneho tabla.
Avšak digitálna komunikácia je podstatne zreteľnejšia, spoľahlivejšia, ide po dvoch vodičoch namiesto analógových 5 vodičov. Toto výrazne zníži následné náklady na servis, nakoľko vyhľadanie prípadných vád je neporovnateľne rýchlejšie ako pri analógovom systéme. Digitálny systém zabezpečuje tiež to, že naraz sa nedá vyzvoniť viac zvoncov, čo je častým neduhom „roznášačov letákov“, ktorý na analógovom table stlačia naraz aj  viac ako 10 zvoncov, aby im bolo skôr otvorené.

Dnes sa čoraz viac presadzujú tzv. antivandal zvončekové tablá, ktoré spĺňajú prísne nároky na kvalitu a odolnosť prevedenia. Sú vyrobené z nerezu, resp. z hliníkového plechu hrúbky 2 – 6 mm, ktorý je odolný voči korózii aj voči prípadnému vandalizmu. Po pochopení vašich potrieb a požiadaviek vám vieme odporučiť vhodné riešenie pre vaše domové zvončeky s ohľadom jednak na kvalitu zvončkového tabla a tiež na pomer odolnosť – cena.

Domové zvončeky

Okrem zvončekových tabiel ponúkame aj možnosť prepojenia dorozumievacieho systému k obojstranným poštovým schránkam. Zvončekové tlačidlo v prevedení ANTIVANDAL je umiestnené vedľa menovky, označujúcej meno užívateľa. Tlačidlo má postriebrené samočistiace kontakty a tesnenie proti vode. Je zapustené zarovno poštových schránok a je možné ho v prípade potreby samostatne vymeniť. K tejto alternatíve odporúčame výmenu domových telefónov za dvojvodičové.
Menovka pod poštovou schránkou je zároveň menovkou ku zvončekovému tlačidlu, čo je veľmi prehľadným riešením nielen pre poštárku.

Domové telefóny

Domové telefóny sú umiestnené v bytoch. Ich funkciou je komunikácia s človekom stojacim pri vchodovej bráne a možnosť otvárania vstupných vchodových dverí – elektrického alebo elektromagnetického zámku.

Dvojvodičové domové telefóny sú schopné vyzvoniť suseda. S prepojením so systémom uzamykania pomocou čipových kľúčov resp. bezdotykových príveskov BBIQ je možné pri použití týchto telefónov zabezpečiť adresnosť otvárania z bytov. V prípade škody vo vchode systém vie identifikovať nielen to, že bolo niekomu otvorené z bytu, ale tiež to, z ktorého bytu bolo otvorené.

Kompletné riešenie :

Máte otázku?

Modely

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Vo väčšine bytových domov je štandardom päťvodičový analógový systém, ktorý umožňuje vyzvonenie domáceho telefónu, komunikáciu a otvorenie dverí. Na vyzvonenie sa používali zvončekové tlačidlá a elektrický vrátnik.

Digitálny dvojvodičový systém je vysoko kvalitnou a perspektívnou alternatívou dorozumievacieho systému. Pri tomto systéme je nutná výmena všetkých analógových telefónov za nové digitálne.

Ak sa upgraduje pôvodný analógový systém za digitálny často je možné použiť pôvodné rozvody. Komunikácia je pri tomto systéme veľmi kvalitná, systém však ponúka ďalšie výhody ako napr. možnosť pripojenia k PC, prepojenie so systémom DEK sieť – elektronické uzamykanie vchodu pomocou čipových kľúčov a elektromagnetov, identifikáciu užívateľa ktorý otvára dvere z bytu – teda adresné otváranie a pod.

Dvojvodičový systém je možné dodať v štandardnom prevedení – pri každom vyzváňacom tlačidle je menovka, ako aj s číselnou klávesnicou. Toto riešenie je veľmi výhodné zvlášť pre vchody s veľkým počtom užívateľov.
Dodávame viacero druhov tabiel v rôznych prevedeniach a cenových hladinách.  Sú to preverené tablá ktoré dokážu spoľahlivo fungovať aj vo vchodoch kde je viac ako 100 užívateľov.
Niektoré z fotiek tabiel môžete vidieť tu.

DOPLNKY

  • kovové brány
  • poštové schránky
  • prepojenie zvončekových tlačidiel a elektrického vrátnika ku poštovým schránkam,
  • možnosť zatesnenia dvierok poštových schránok (predovšetkým pre vchody vo veternom prostredí),
  • rôzne produkty a služby pre komplexné riešenie vchodov.