PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM – elektromagnetické zámky

Elektromagnetický systém uzamykania poskytuje veľmi kvalitné zabezpečenie vchodu a ochranu pred útokmi na dverovú konštrukciu (napr. pokus o vykopnutie, vypáčenie a pod.).
Hlavnými výhodami tohto systému je masívne prevedenie uzamknutia so silou 600 a viac kg, pohodlné odomykanie a uzamykanie brány, prehľadný systém evidencie čipových kľúčov zabraňujúci svojvoľnému kopírovaniu kľúčov a umožňujúci evidovať pohyb osôb a sledovať stav dverí (ak sú dvere otvorené, naschvál nezatvorené, prípadne násilne otvorené.) Na takýto stav môže systém upozorniť spustením sirény.

 

Hlavné komponenty prístupového systému sú: elektromagnetické zámky, riadiaca jednotka, snímacie čítačky, čipové kľúče

Magnetické zámky na vchodoch sú modernou a bezpečnou alternatívou klasických zámkov na vchodových dverách. Jeho prvoradou výhodou je neporovnateľne vyššia miera bezpečnosti bývania pre všetkých nájomníkov, zníženie pohybu nepovolaných osôb v dome vyššiu identifikáciu osôb oprávnených vstupovať do domu. zámky nemajú žiadnu mechanickú časť, vďaka čomu ich používaním nedochádza k opotrebovaniu. Elektromagnetické zámky nemajú žiadnu mechanickú časť, vďaka čomu ich používaním nedochádza k opotrebovaniu. 

Modernou alternatívou je hliníková lišta s úchytom, osadená s magnetickými zámkami 300 kg. Jedná sa o kvalitné prevedenie ktoré zabezpečí spoľahlivé zatváranie dverí. Veľkou výhodou tejto alternatívy je možnosť osadenia aj na už nainštalované hliníkové a plastové dvere.
Môžete si vybrať spoľahlivé prevedenie hliníkovej lišty s jedným magnetickým zámkom 300 kg. Tu je výška výška madla 400 mm, madlo sa inštaluje do stredu dverí.


Možnosťou je aj silnejšie prevedenie hliníkovej lišty 2 x 300 kg. Hliníková lišta 2 x 300 kg je na mieru upravená na výšku dverného krídla. Z krídla dverí je demontované pôvodné kovanie guľa – kľučka. Z jednej strany je nainštalované hliníkové madlo, z druhej strany najčastejšie nerezové prekrytie otvorov po pôvodnom kovaní a osadené nerezové madlo, ktoré si môžete vybrať zo širokej ponuky madiel.

 

Riadiaca jednotka je schopná po naprogramovaní načítať čipový kľúč a následne zopne relé, čím umožní otvorenie brány. Inteligentné riadiace jednotky sú schopné pamätať si udalosti na bráne – napr. kto kedy cez  dvere prešiel, či išiel dnu, alebo von, či nechal naschvál otvorené dvere, vie rozpoznať tiež násilné otvorenie dverí a spustiť sirénu, rozpoznať pri prepojení s digitálnym systémom domových telefónov z ktorého bytu bola brána otvorená.
Rôzne riadiace jednotky sa rôzne programujú – niektoré  je možné samostatne programovať pomocou počítača, iné diaľkovým ovládačom alebo pomocou master kľúča.
Riadiace jednotky spravujú kontaktné dotykové kľúče, alebo bezkontaktné prívesky
125 kHz, vyššiu radu MIFARE 13,56 Mhz, alebo aj kryptované prívesky DESFIRE zabezpečené voči neautorizanému kopírovaniu príveskov. 

 

 

Čipové kľúče a snímacie čítačky čipových kľúčov – fungujú na princípe elektronických kľúčov, pričom každý kľúč má jedinečné identifikačné číslo. Kľúče je možné v prípade straty v systéme zablokovať – tým ich znefunkčniť. Čipové kľúče je ľahké upevniť na používaný zväzok, kde nahradia pôvodný klasický kľúč. Počet dodaných čipových kľúčov závisí od požiadaviek užívateľov v danom vchode.

Systém uzamykania umožňuje otvorenie objektu priložením dotykového elektronického kľúča – DEK kľúča  k dotykovej ploche, alebo bezdotykového prívesku, ku snímacej čítačke, čím sa uvoľnia silné elektromagnetické zámky.
Tým, že prakticky neobsahuje mechanické časti minimalizuje riziko znefunkčnenia zámku (napr. upchatím zápalkou). 
Výhodou elektronických kľúčov je rýchle odomknutie brány bez potreby „hľadať kľúčovú dierku“, čo je veľkým prínosom pre slabšie vidiacich ľudí, alebo osoby so slabšou motorikou.Firma Marpol je autorizovaným realizátorom projektu Bezpečné bývanie, ktorý zabezpečuje vyššiu mieru bezpečnosti bývania, zníženie pohybu nepovolaných osôb v dome a tým vyššiu kvalitu bývania.

Elektromagnetický systém uzamykania poskytuje veľmi kvalitné zabezpečenie vchodu a ochranu pred útokmi na dverovú konštrukciu (napr. pokus o vykopnutie, vypáčenie a pod.).
Hlavnými výhodami tohto systému je masívne prevedenie uzamknutia so silou 600 a viac kg, pohodlné odomykanie a uzamykanie brány, prehľadný systém evidencie čipových kľúčov zabraňujúci svojvoľnému kopírovaniu kľúčov a umožňujúci evidovať pohyb osôb a sledovať stav dverí (ak sú dvere otvorené, naschvál nezatvorené, prípadne násilne otvorené.) Na takýto stav môže systém upozorniť spustením sirény.

 

Hlavné komponenty prístupového systému sú: elektromagnetické zámky, riadiaca jednotka, snímacie čítačky, čipové kľúče

Magnetické zámky na vchodoch sú modernou a bezpečnou alternatívou klasických zámkov na vchodových dverách. Jeho prvoradou výhodou je neporovnateľne vyššia miera bezpečnosti bývania pre všetkých nájomníkov, zníženie pohybu nepovolaných osôb v dome vyššiu identifikáciu osôb oprávnených vstupovať do domu. zámky nemajú žiadnu mechanickú časť, vďaka čomu ich používaním nedochádza k opotrebovaniu. Elektromagnetické zámky nemajú žiadnu mechanickú časť, vďaka čomu ich používaním nedochádza k opotrebovaniu. 

Modernou alternatívou je hliníková lišta s úchytom, osadená s magnetickými zámkami 300 kg. Jedná sa o kvalitné prevedenie ktoré zabezpečí spoľahlivé zatváranie dverí. Veľkou výhodou tejto alternatívy je možnosť osadenia aj na už nainštalované hliníkové a plastové dvere.
Môžete si vybrať spoľahlivé prevedenie hliníkovej lišty s jedným magnetickým zámkom 300 kg. Tu je výška výška madla 400 mm, madlo sa inštaluje do stredu dverí.


Možnosťou je aj silnejšie prevedenie hliníkovej lišty 2 x 300 kg. Hliníková lišta 2 x 300 kg je na mieru upravená na výšku dverného krídla. Z krídla dverí je demontované pôvodné kovanie guľa – kľučka. Z jednej strany je nainštalované hliníkové madlo, z druhej strany najčastejšie nerezové prekrytie otvorov po pôvodnom kovaní a osadené nerezové madlo, ktoré si môžete vybrať zo širokej ponuky madiel.

 

Riadiaca jednotka je schopná po naprogramovaní načítať čipový kľúč a následne zopne relé, čím umožní otvorenie brány. Inteligentné riadiace jednotky sú schopné pamätať si udalosti na bráne – napr. kto kedy cez  dvere prešiel, či išiel dnu, alebo von, či nechal naschvál otvorené dvere, vie rozpoznať tiež násilné otvorenie dverí a spustiť sirénu, rozpoznať pri prepojení s digitálnym systémom domových telefónov z ktorého bytu bola brána otvorená.
Rôzne riadiace jednotky sa rôzne programujú – niektoré  je možné samostatne programovať pomocou počítača, iné diaľkovým ovládačom alebo pomocou master kľúča.
Riadiace jednotky spravujú kontaktné dotykové kľúče, alebo bezkontaktné prívesky
125 kHz, vyššiu radu MIFARE 13,56 Mhz, alebo aj kryptované prívesky DESFIRE zabezpečené voči neautorizanému kopírovaniu príveskov. 

 

 

Čipové kľúče a snímacie čítačky čipových kľúčov – fungujú na princípe elektronických kľúčov, pričom každý kľúč má jedinečné identifikačné číslo. Kľúče je možné v prípade straty v systéme zablokovať – tým ich znefunkčniť. Čipové kľúče je ľahké upevniť na používaný zväzok, kde nahradia pôvodný klasický kľúč. Počet dodaných čipových kľúčov závisí od požiadaviek užívateľov v danom vchode.

Systém uzamykania umožňuje otvorenie objektu priložením dotykového elektronického kľúča – DEK kľúča  k dotykovej ploche, alebo bezdotykového prívesku, ku snímacej čítačke, čím sa uvoľnia silné elektromagnetické zámky.
Tým, že prakticky neobsahuje mechanické časti minimalizuje riziko znefunkčnenia zámku (napr. upchatím zápalkou). 
Výhodou elektronických kľúčov je rýchle odomknutie brány bez potreby „hľadať kľúčovú dierku“, čo je veľkým prínosom pre slabšie vidiacich ľudí, alebo osoby so slabšou motorikou.Firma Marpol je autorizovaným realizátorom projektu Bezpečné bývanie, ktorý zabezpečuje vyššiu mieru bezpečnosti bývania, zníženie pohybu nepovolaných osôb v dome a tým vyššiu kvalitu bývania.

Kompletné riešenie :

Máte otázku?

Modely

TECHNOLÓGIA SYSTÉMU

Vo vchodovej konštrukcii sú namontované elektromagnetické zámky s vysokou zabezpečovacou silou (dvere vydržia tlak až do 600 kg). Samotný elektromagnet je osadený v pevnej časti rámu, v krídle dverí je osadený protikus elektromagnetu dorazová platnička, ktorých spojením sú dvere uzamknuté.

Aj pri násilnom otvorení dverí sa nestane, že by bola vylomená mechanická časť zámku, ako napr. jazýček pri elektrickom jazýčkovom zámku. Hneď pri prvom zavretí dverí magnety opäť uzamknú dvere.

Konkrétne prevedenie realizácie môžete vidieť tu: odkaz na galériu magnetické zámky

Elektromagnetické zámky sú ovládané operačno-pamäťovou jednotkou (OPJ) s uloženými číslami oprávnených DEK kľúčov. Operačné jednotky prešli viac generačným vývojom, konkrétny typ vám navrhneme podľa vašich požiadaviek.

Vstup a výstup z objektu  je možný po priložení DEK kľúča k dotykovej ploche, odblokovanie elektromagnetického zámku je sprevádzané zvukovou signalizáciou – piezosignalizátorom.

Jedným čipovým kľúčom po naprogramovaní je možné odomknúť ľubovoľné množstvo brán, pokiaľ sa kľúč naprogramuje do konkrétnej riadiacej jednotky.

Je ho tiež možné nainštalovať na výťahy a napr. neplatičom zablokovať používanie výťahu, ale tiež na smetiskové stojisko, ktoré môže byť tiež odomykané pomocou čipového kľúča.

Operačno-pamäťovú jednotku je možné rozšíriť aj o samostatné spravovanie databázy a teda prepojenie na váš riadiaci počítač. V tomto prípade si plnohodnotne viete programovať čipové kľúče, blokovať, či sledovať ich pohyb.

V prípade záujmu je možná aj vzdialená správa databázy teda plnohodnotné on-line prepojenie cez internet.

Operačno-pamäťová jednotka môže byť doplnená aj o funkciu hlasovacieho zariadenia.

Operačno-pamäťová jednotka DEK SIEŤ  so software BBIQ má integrovanú funkciu ČSD  časového snímača dverí, ktorý slúži na sledovanie dĺžky otvorenia dverí. Ak nie sú dvere zatvorené do nastaveného časového limitu, napr. 2 min, aktivuje sa zvuková signalizácia prostredníctvom sirény. Týmto spôsobom je možné adresne zistiť, kto nezatvoril (neskontroloval) za sebou dvere, prípadne úmyselne znížil zabezpečenie objektu proti vstupu neoprávnených osôb.

V prípade požiadavky je možné dodať protipožiarne tlačidlo, ktoré v prípade rozbitia kedykoľvek uvoľní dvere.

Všetky tieto možnosti  napomáhajú  kvalitnej správe vchodu.

PREVEDENIE

  • otváranie vchodu pomocou čipového kľúča z vonkajšej aj vnútornej strany brány
  • otváranie brány z vonkajšej strany pomocou čipového DEK kľúča a z vnútornej strany pomocou tlačidla, resp. ich kombinácia
  • inštalácia požiarneho tlačidla, ktoré pri stlačení odblokuje celý systém a tým uvoľní elektromagnetické zámky
  • možnosť povoliť alebo zablokovať otváranie el. zámku z bytových telefónov. V prípade zablokovania je potrebné po návštevu zísť ku bráne
  • pri prepojení s dvojvodičovým dorozumievacím zariadením je možnosť adresného otvárania dverí len z bytov osôb, ktorým bolo pridelené toto právo.