PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM – elektromagnetické zámky

Elektromagnetický systém uzamykania poskytuje veľmi kvalitné zabezpečenie vchodu a ochranu pred útokmi na dverovú konštrukciu (napr. pokus o vykopnutie, vypáčenie a pod.).
Hlavnými výhodami tohto systému je masívne prevedenie uzamknutia so silou až 600 kg, pohodlné odomykanie a uzamykanie brány, prehľadný systém evidencie čipových kľúčov zabraňujúci svojvoľnému kopírovaniu kľúčov a umožňujúci evidovať pohyb osôb a sledovať stav dverí (ak sú dvere otvorené, naschvál nezatvorené, prípadne násilne otvorené.) Na takýto stav môže systém upozorniť spustením sirény.

Hlavné komponenty prístupového systému sú:


Magnetické zámky na vchodoch sú modernou a bezpečnou alternatívou klasických zámkov na vchodových dverách. Jeho prvoradou výhodou je neporovnateľne vyššia miera bezpečnosti bývania pre všetkých nájomníkov, zníženie pohybu nepovolaných osôb v dome vyššiu identifikáciu osôb oprávnených vstupovať do domu. Elektromagnetické zámky nemajú žiadnu mechanickú časť, vďaka čomu ich používaním nedochádza k opotrebovaniu.

Riadiaca jednotka je schopná po naprogramovaní načítať čipový kľúč a následne zopne relé, čím umožní otvorenie brány. Inteligentné riadiace jednotky sú schopné pamätať si udalosti na bráne – napr. kto kedy cez dvere prešiel, či išiel dnu, alebo von, či nechal naschvál otvorené dvere, vie rozpoznať tiež násilné otvorenie dverí a spustiť sirénu, rozpoznať pri prepojení s digitálnym systémom domových telefónov z ktorého bytu bola brána otvorená.

Firma Marpol je autorizovaným realizátorom projektu Bezpečné bývanie, ktorý zabezpečuje vyššiu mieru bezpečnosti bývania, zníženie pohybu nepovolaných osôb v dome a tým vyššiu kvalitu bývanie.

Čipové kľúče a snímacie jednotky – fungujú na princípe elektronických kľúčov, pričom každý kľúč má jedinečné identifikačné číslo. Kľúče je možné v prípade straty v systéme zablokovať – tým ich znefunkčniť. Čipové kľúče je ľahké upevniť na používaný zväzok, kde nahradia pôvodný klasický kľúč. Počet dodaných čipových kľúčov závisí od požiadaviek užívateľov v danom vchode.

Systém uzamykania umožňuje otvorenie objektu priložením dotykového elektronického kľúča – DEK kľúča  k dotykovej ploche, alebo bezdotykového prívesku, ku snímacej jednotke, čím sa uvoľnia silné

elektromagnetické zámky. Tým, že prakticky neobsahuje mechanické časti minimalizuje rizikoznefunkčnenia zámku (napr. upchatím zápalkou). Výhodou elektronických kľúčov je rýchle odomknutie brány bez potreby „hľadať kľúčovú dierku“, čo je veľkým prínosom pre slabšie vidiacich ľudí, alebo osoby so slabšou motorikou.

Kompletné riešenie :

Máte otázku?

Modely

TECHNOLÓGIA SYSTÉMU

Vo vchodovej konštrukcii sú namontované elektromagnetické zámky s vysokou zabezpečovacou silou (dvere vydržia tlak až do 600 kg). Samotný elektromagnet je osadený v pevnej časti rámu, v krídle dverí je osadený protikus elektromagnetu dorazová platnička, ktorých spojením sú dvere uzamknuté.

Aj pri násilnom otvorení dverí sa nestane, že by bola vylomená mechanická časť zámku, ako napr. jazýček pri elektrickom jazýčkovom zámku. Hneď pri prvom zavretí dverí magnety opäť uzamknú dvere.

Konkrétne prevedenie realizácie môžete vidieť tu: odkaz na galériu magnetické zámky

Elektromagnetické zámky sú ovládané operačno-pamäťovou jednotkou (OPJ) s uloženými číslami oprávnených DEK kľúčov. Operačné jednotky prešli viac generačným vývojom, konkrétny typ vám navrhneme podľa vašich požiadaviek.

Vstup a výstup z objektu  je možný po priložení DEK kľúča k dotykovej ploche, odblokovanie elektromagnetického zámku je sprevádzané zvukovou signalizáciou – piezosignalizátorom.

Jedným čipovým kľúčom po naprogramovaní je možné odomknúť ľubovoľné množstvo brán, pokiaľ sa kľúč naprogramuje do konkrétnej riadiacej jednotky.

Je ho tiež možné nainštalovať na výťahy a napr. neplatičom zablokovať používanie výťahu, ale tiež na smetiskové stojisko, ktoré môže byť tiež odomykané pomocou čipového kľúča.

Operačno-pamäťovú jednotku je možné rozšíriť aj o samostatné spravovanie databázy a teda prepojenie na váš riadiaci počítač. V tomto prípade si plnohodnotne viete programovať čipové kľúče, blokovať, či sledovať ich pohyb.

V prípade záujmu je možná aj vzdialená správa databázy teda plnohodnotné on-line prepojenie cez internet.

Operačno-pamäťová jednotka môže byť doplnená aj o funkciu hlasovacieho zariadenia.

Operačno-pamäťová jednotka DEK SIEŤ  so software BBIQ má integrovanú funkciu ČSD  časového snímača dverí, ktorý slúži na sledovanie dĺžky otvorenia dverí. Ak nie sú dvere zatvorené do nastaveného časového limitu, napr. 2 min, aktivuje sa zvuková signalizácia prostredníctvom sirény. Týmto spôsobom je možné adresne zistiť, kto nezatvoril (neskontroloval) za sebou dvere, prípadne úmyselne znížil zabezpečenie objektu proti vstupu neoprávnených osôb.

V prípade požiadavky je možné dodať protipožiarne tlačidlo, ktoré v prípade rozbitia kedykoľvek uvoľní dvere.

Všetky tieto možnosti  napomáhajú  kvalitnej správe vchodu.

PREVEDENIE

  • otváranie vchodu pomocou čipového kľúča z vonkajšej aj vnútornej strany brány
  • otváranie brány z vonkajšej strany pomocou čipového DEK kľúča a z vnútornej strany pomocou tlačidla, resp. ich kombinácia
  • inštalácia požiarneho tlačidla, ktoré pri stlačení odblokuje celý systém a tým uvoľní elektromagnetické zámky
  • možnosť povoliť alebo zablokovať otváranie el. zámku z bytových telefónov. V prípade zablokovania je potrebné po návštevu zísť ku bráne
  • pri prepojení s dvojvodičovým dorozumievacím zariadením je možnosť adresného otvárania dverí len z bytov osôb, ktorým bolo pridelené toto právo.