Kamerové systémy

Kamerové systémy

Kamerové systémy pre panelákové domy

V panelákových domoch sa kamerový systém používa často kvôli problémom s vandalizmom a neprispôsobývymi ľuďmi. Vyžaduje sa zvýšená kvalita obrazu.

Neponúkame preto analógový systém kvôli jeho nízkemu rozlíšeniu – max.1,3MPixels/720P.

Ponúkame digitálny systém FULL HD, rozlíšenie 2,1MPixels/1080P (prenos obrazu po celomedenom koaxiálnom kábli 75 Ohm na vzdialenosť max. 150m). Je pre nás dôležité, aby v prípade potreby boli dáta použiteľné, kvalitné a ostré.

Systém ktorý ponúkame sa skladá z digitálnych kamier Full HD do vonkajších, alebo vnútorných priestorov. Možnosťou je ANTIVANDAL prevedenie, manuálne nastavenie uhla záberu. Kamery sú farebné, s IR prisvietením, preto snímajú aj po tme a s nahrávaním len počas pohybu.

Možnosťou je aj diaľkové ovládanie kamery cez internet – kameru je možné natáčať a priblížiť.

Ďalším komponentom je videorekordér. Najčastejšie dodávyným je videorekordér pre 4, 8, alebo 16 kamier. Možné je dodať videorekordér aj pre 32 kamier. Videorekordér je možné pripojiť pomocou pevnej IP adresy na internet, čo umožňuje správu a sledovanie

dát na diaľku, cez internet. Správu dát môžeme pre vás  zabezpečovať.

Hradí sa pripojenie na internet a v prípade požiadavky na dáta z rekordéra čas, ktorý potrebujeme na získanie požadovaných dát. Súčasťou je pevný disk, ktorý zabezpečí záznam dát minimálne na 14 dní. Veľkosť pevného disku sa vypočíta podľa požadovanej dĺžky záznamu, požadovaného rozlíšenia a počtu kamier.

Vhodným komponentom, ktorý zabezpečí záznam obrazu aj v prípade výpadku elektrickej energie je zálohový napájací zdroj.

Ku kamerovému systému štandardne dodávame 21 palcový monitor. Jeho veľkosť a parametre vždy prispôsobujeme počtu kamier a vašim špecifickým potrebám.

V spolupráci s vašim správcom výťahov zabezpečujeme inštaláciu kamier aj do výťahov. Kamery z výťahov prepojíme s kamerovým systémom, ktorý monitoruje spoločné priestory a priestory pred vstupom do bytového domu.

Orientačná cena kamerového systému pre 8 kamier sa pohybuje  v závislosti od rozsahu, náročnosti inštalácie a požadovaných parametrov v rozpätí od 1 000,- EUR do 2 000,- EUR, systém 16 kamier sa pohybuje v rozpätí od

2 000,- EUR do 4 000,- EUR.

Aktuálna realizácia – Blagoevova 10-12 inštalácia kamerového systému a kabeláže do nových výťahov – 4 kamery vo výťahoch s inštaláciou nových ohybných káblov do výťahových šácht. Realizovala sa tiež montáž ôsmych infračervených interiérových a exteriérových kamier. Systém je z oboch vchodov aj z výťahov navzájom prepojený a je diaľkovo spravovaný cez internet. Záznam kamier prebieha len počas pohybu osôb.

Neváhajte nás kontaktovať s požiadavkou na bezplatnú cenovú ponuku.

Kompletné riešenie :

Máte otázku?