PREVEDENIE

  • otváranie vchodu pomocou čipového kľúča z vonkajšej aj vnútornej strany brány
  • otváranie brány z vonkajšej strany pomocou čipového DEK kľúča a z vnútornej strany pomocou tlačidla, resp. ich kombinácia
  • inštalácia požiarneho tlačidla, ktoré pri stlačení odblokuje celý systém a tým uvoľní elektromagnetické zámky
  • možnosť povoliť alebo zablokovať otváranie el. zámku z bytových telefónov. V prípade zablokovania je potrebné po návštevu zísť ku bráne
  • pri prepojení s dvojvodičovým dorozumievacím zariadením je možnosť adresného otvárania dverí len z bytov osôb, ktorým bolo pridelené toto právo.

Kompletné riešenie :

Máte otázku?